top of page

PAYMENT

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

บริษัท ปัญญา กู้ดส์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 101-3-64343-8

Bank Information

Panya Goods Co., Ltd

Kasikorn Bank

101-3-64343-8

SHIPPING POLICY

นโยบายส่งสินค้า 

ศูนย์กระจายสินค้าของเซเว่น ครุยส์ในกรุงเทพฯ ทำการจัดส่งสินค้าทุกชนิดทั่วประเทศไทย ระยะเวลาในการขนส่งระบุไว้ในหน้า check-out ของสินค้าแต่ละประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่สำหรับจัดส่ง และเวลาที่ทำการสั่งซื้อสินค้า

เวลาในการจัดส่งสินค้า 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ: เซเว่น ครุยส์ ใช้บริการขนส่งของ Flash Express สำหรับการขนส่งพัสดุทุกชนิดในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลจัดส่งให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำคำสั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทขนส่งไม่สามารถติดต่อท่านได้ ทางบริษัทจะทำการติดต่อท่านอีกภายใน 1-2 วันทำการ หากไม่สามารถติดต่อท่านได้อีก พัสดุจะถูกตีกลับมาที่เซเว่น ครุยส์ 

ท่านสามารถติดตามสถานะการขนส่งพัสดุออนไลน์ได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking/

Delivery Policy

Seven Cruise’s distribution centre is located in Bangkok, Thailand; your order will be fulfilled from there.

Estimated delivery times are provided on the check-out page and will depend on delivery location and time of order.

 

Delivery Time:

Daily delivery from Monday to Friday 02.00 pm.

 

Please note: Seven Cruise uses Flash Express for all delivery in Thailand; it is necessary that you provide correct contact information. If Flash could not reach you, staff will call again within one or two day. In case Flash could not reach you after a re-call, your item will return to Seven Cruise.

 

Status Tracking

You may track your parcel’s status online here https://www.flashexpress.co.th/tracking/

bottom of page