จะรักคนเดียวตลอดชีวิต รักจนวิญญาณของฉันจะสลายหายไป
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ